Información para visitantes de ExpoBus Iberia

 Cando e como se celebra: 

 • Dacha: do 21 ao 23 de novembro de 2019
 • Edición: segunda
 • Frecuencia: anual
 • Horario: 10.00h a 19.00h xoves e venres e de 10.00h a 17.00h o sábado
 • Carácter: profesional
 • Ámbito: internacional

 Entrada Visitantes: 

 Catálogo de expositores: 

 Horario de Autobuses: 

 • Día 21: Saída de Santiago ás 09:00 horas naparada de buses de "Rúa da Rosa" fronte á farmacia e en "Pontepedriña" baixo a ponte da vía do ave.
  Volta ás 19:15 dende o recinto feoral, praza do monolito; dende Silleda a Santiago.
 • Día 22: Saída de Santiago ás 09:00 horas naparada de buses de "Rúa da Rosa" fronte á farmacia e en "Pontepedriña" baixo a ponte da vía do ave.
  Volta ás 19:15 dende o recinto feoral, praza do monolito; dende Silleda a Santiago.
 • Día 23:  Saída de Santiago ás 09:30 horas naparada de buses de "Rúa da Rosa" fronte á farmacia e en "Pontepedriña" baixo a ponte da vía do ave.
  Volta ás 17:15 dende o recinto feoral, praza do monolito; dende Silleda a Santiago.

 Perfil del Visitante: 

 • Empresas de servizos de transporte de viaxeiros
 • Representantes institucionais e da Administración Pública con responsabilidades en materia de transporte
 • Colectivos profesionais
 • Estudiantes e futuros especialistas do sector