Onde se encontra a Feira Internacional de Galicia Abanca

A Feira Internacional de Galicia ABANCA é o maior parque de exposicións do noroeste peninsular e a súa localización nunha contorna natural combinada coa súa proximidade á capital de Galicia, á que se accede por autoestrada en 20 minutos, dota ao recinto dunha indubidable singularidade.